Jong Almeers ICT talent presenteert zich.

Op woensdag 12 december presenteerden jonge Almeerse ICT talenten uit het voorgezet onderwijs
de resultaten van hun projecten bij “ICT in de Wolken”.
“ICT in de Wolken” is een programma voor een doorlopende leerlijn voor leerlingen in Almere met
een sterke interesse voor ICT. Daarbij werken de betrokken onderwijsinstellingen in Almere nauw
samen met Almeerse ICT bedrijven. Onderwijs levert de faciliteiten en docenten; projecten worden
aangedragen door Almeerse ICT bedrijven, die ook voor een stuk begeleiding zorgen.
Deze samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven is er tevens op gericht om de Almeerse ICT
talenten al in een vroegtijdig stadium vertrouwd te maken met de mogelijkheden die de vele

Op woensdag 12 december presenteerden jonge Almeerse ICT talenten uit het voorgezet onderwijs
de resultaten van hun projecten bij “ICT in de Wolken”.
“ICT in de Wolken” is een programma voor een doorlopende leerlijn voor leerlingen in Almere met
een sterke interesse voor ICT. Daarbij werken de betrokken onderwijsinstellingen in Almere nauw
samen met Almeerse ICT bedrijven. Onderwijs levert de faciliteiten en docenten; projecten worden
aangedragen door Almeerse ICT bedrijven, die ook voor een stuk begeleiding zorgen.
Deze samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven is er tevens op gericht om de Almeerse ICT
talenten al in een vroegtijdig stadium vertrouwd te maken met de mogelijkheden die de vele
Almeerse ICT bedrijven in Almere kunnen bieden voor een eventueel toekomstig dienstverband.
Op de druk bezochte bijeenkomst in Places to Work werden door de leerlingen in een korte pitch op
enthousiaste wijze vijftien projecten gepresenteerd. Simpele websites, digitaal driedimensionaal
bouwkundige ontwerpen en complexere websites met ingebouwde functionaliteiten en databases
passeerden de revue. Er zaten indrukwekkende hoogstandjes bij!
Tussendoor werden doelstelling en aanpak van “ICT in de Wolken” toegelicht en waren er
presentaties van Voiceworks over de positieve ervaringen met ICT in de Wolken en van de gemeente
Almere over het belang van de inzet van eigen Almeerse ICT-talenten bij bedrijven in Almere.
De mogelijkheden voor praktijkgerichte vervolg ICT opleidingen, in comakership met bedrijven, bij
het ROC en Windesheim werden gepresenteerd, en de ICT kring van de VBA, vertegenwoordigd in de
stuurgroep van ICT in de wolken, benadrukte de vraag naar Almeerse ICT-ers in Almere bij het al
maar groeiende aantal innovatieve ICT bedrijven in Almere.
Een flink aantal VBA leden was aanwezig en toonde serieuze interesse in participatie in het
programma. Na afloop werd er dan ook uit uitgebreid nagepraat. Voor vragen over het “programma
ICT in de Wolken” kun je contact opnemen met Jan Denkers (jan.denkers@denksaam.nl), coördinator
van de VBA ICT themakring.

De voorzitter van de Stuurgroep van ICT in de Wolken, Niels Eeken, vertelt over het belang van het programma voor zijn bedrijf Voiceworks.

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.