Deelnemen

Concreet houdt uw tijdsinvestering in: een eerste afspraak ter kennismaking en eventueel een inventarisatie van de mogelijkheden. Naar aanleiding hiervan maken we een eerste projectbeschrijving. Deze bespreken we ook intern waarbij de docenten kijken naar de inpassing ervan. Met de docenten samen werken we de opdracht vervolgens concreet uit tot een geschikt project. Het contact met de leerlingen bestaat vervolgens uit minimaal een eerste informatiebijeenkomst, een of twee tussentijdse evaluaties en een afsluiting met een presentatie van de producten.

De leerlingen en docenten doen hun uiterste best om daadwerkelijk tot een oplevering of een beantwoording van uw vraagstelling te komen. Het blijft echter een leertraject, hetgeen kan betekenen dat er geen concreet of beperkt resultaat is. Aan de andere kant kunt u frisse blikken verwachten en kunnen er opmerkelijke en creatieve ideeën uit een opdracht voortkomen.

Voordelen

  • U werkt aan (naams)bekendheid in Almere.
  • Uw logo komt op onze site.
  • U levert een bijdrage aan maatschappelijk ondernemen.
  • U levert een bijdrage aan meer studenten ICT voor toekomstige werkgelegenheid.
  • U wordt bekend bij een selecte groep leerlingen.
  • U kunt young talent spotten.
  • U krijgt feedback op eigen producten vanuit een jonge doelgroep met digital natives
  • Uw inspanning is relatief klein, uw rendement groot.