Docenten en studenten

Missie

ICT in de Wolken Almere wil jong ICT-talent in Almere opsporen en zich verder laten ontwikkelen. Het gaat om leerlingen in vmbo, havo en vwo met bovengemiddelde aanleg en/of interesse voor ICT. Voor deze leerlingen creëren we een uitdagend onderwijsaanbod met open verbindingen naar vervolgopleidingen en ICT-bedrijven.

Het programma is ontstaan in Amsterdam (www.ictindewolken.nl) en het wordt in Almere ondersteund door de Gemeente. In schooljaar 2018-2019 hebben we een meer intensieve samenwerking tussen onderwijs (de besturen van de Almeerse Scholengroep en van Het Baken), bedrijfsleven en Gemeente tot stand gebracht. Zo is de Stuurgroep uitgebreid en zijn er intensieve contacten met de VBA-ICT, Places to Work en het Dgtl District van de Provincie.

Doelgroep

ICT in de Wolken richt zich op (bovenbouw)leerlingen uit vmbo, havo en vwo, die:

  • een bovengemiddelde belangstelling hebben voor ICT
  • intrinsiek gemotiveerd zijn om zich in dit vakgebied te ontwikkelen
  • doorzettingsvermogen hebben
  • bereid zijn in projecten met andere leerlingen samen te werken
  • goed zijn op school en voldoende ‘over’ hebben om de extra inspanning niet ten koste te laten gaan van de andere vakken
  • een extra uitdaging boven op het reguliere programma nodig hebben
  • op een Almeerse school voor voortgezet onderwijs zitten

Inzet van docenten

Het programma wordt begeleid door een informaticadocent van HP (Bert Middelweerd), een ICT-docent van MLF (Eddy van Onzen), een ICT-docent van Stad College (Corina Groothuis) en een leerling die het programma al gevolgd heeft (Quinten Coltof). De docenten zijn verantwoordelijk voor het aanbod en worden daarbij ondersteund door de programmaleider en ICT-experts van de bedrijven. Het is mogelijk dat andere docenten of ICT-deskundigen meedraaien. Belangrijke opbrengst daarvan is om te leren gaan met sterk gedifferentieerd onderwijs met heterogene groepen talentvolle leerlingen.
Er wordt intensief samengewerkt met ROC Flevoland en Hogeschool Windesheim, die studenten voor de begeleiding  leveren en specifieke expertise van eigen docenten inzetten.

Inzet van studenten

In het gelijknamige project in Amsterdam zijn er ook altijd enkele studenten van een ICT-gerelateerde opleiding of studie bij de projecten betrokken. De rol van die studenten is tweeledig:

  1. het mee begeleiden van de leerling bij het uitvoeren van hun projecten
  2. het mee vormgeven van projecten met lesmateriaal en geschikte bronnen.

Ook in Almere willen we gebruik maken van gemotiveerde studenten die meedraaien in een of meer projecten. Voor deze rol moet je contact opnemen met de ICT-docent van de eigen opleiding, bijvoorbeeld Cees Vegter van Hogeschool Windesheim Flevoland of Frank Maas van ROC Flevoland.
Voor het begeleiden van leerlingen in het programma wordt een contract opgemaakt en er is een vergoeding per contactmiddag mogelijk.