Docenten

ICT in de Wolken Almere wil jong ICT-talent in Almere opsporen en zich verder laten ontwikkelen. Het gaat om leerlingen in vmbo, havo en vwo met bovengemiddelde aanleg en/of interesse voor ICT. Voor deze leerlingen creëren we een uitdagend onderwijsaanbod met open verbindingen naar vervolgopleidingen en ICT-bedrijven. Alle leerlingen die het hele programma afwerken krijgen aan het einde een certificaat waarop staat wat ze allemaal hebben gedaan.

ICT in de Wolken richt zich op (bovenbouw)leerlingen uit vmbo, havo en vwo, die:

een bovengemiddelde belangstelling hebben voor ICT

intrinsiek gemotiveerd zijn om zich in dit vakgebied te ontwikkelen

doorzettingsvermogen hebben

bereid zijn in projecten met andere leerlingen samen te werken

goed zijn op school en voldoende ‘over’ hebben om de extra inspanning niet ten koste te laten gaan van de andere vakken

een extra uitdaging boven op het reguliere programma nodig hebben

op een Almeerse school voor voortgezet onderwijs zitten

Het gaat om:

  • Vmbo-leerlingen klas 3 die het T&D programma volgen of leerlingen die binnen een ander programma ICTidW-projecten als extra willen volgen

  • Havo/vwo-leerlingen klas 4 en 5 die informatica als vak hebben gekozen of, als de school dit vak niet aanbiedt, via dit programma het schoolvak informatica toch kunnen volgen hetzij als regulier vak of als 7de (havo) of 8ste vak (vwo) erbij

  • Zeer talentvolle onderbouwleerlingen

  • Leerlingen die aan twee projecten deelnemen om hiermee hun sector- of profielwerkstuk te realiseren

Als het hele programma wordt gevolgd krijgt de leerling een officieel eindcijfer. Altijd wordt bij een positief resultaat een certificaat uitgereikt. Er is ruimte voor ca 60 leerlingen in totaal. Leerlingen van de eerste en tweede categorie verbinden zich in principe voor twee jaar aan het project.

Bekijk hier wat ICT docent en ICT in de Wolken Almere begeleider Eddy van Onzen vindt van de projecten.

De projecten.

Het programma bestaat uit het uitvoeren van projecten van ca 10 weken. In het eerste jaar van deelname is het instapmoment direct na de zomervakantie. De aanmelding van de leerlingen vindt plaats vóór de zomervakantie.

Een jaar wordt gevuld met drie projecten, in examenklassen wordt eerder gestopt. De resterende tijd voor 4 vmbo en 5 havo wordt besteed aan het opvullen van inhoudelijke lacunes om tot een (school)examencijfer te komen. 5 vwo-leerlingen kunnen de laatste periode gebruiken om het schoolexamen af te sluiten.

Meedoen als school of docent

ICT in de Wolken Almere heeft inmiddels 4,5 jaar gelopen. Er is veel ervaring opgedaan met de verschillende projecten en het motiveren en inspireren van de leerlingen van al die verschillende niveaus. De docenten die het programma trekken, zijn verantwoordelijk voor het aanbod en worden daarbij ondersteund door projectleider en ICT-experts van de bedrijven. Het is mogelijk dat andere docenten meedraaien. Heeft u hiervoor belangstelling, neem dan contact op met de projectleider via het contactformulier. Belangrijke opbrengst is dat je om leert gaan met sterk gedifferentieerd onderwijs met heterogene groepen talentvolle leerlingen.
Van de school waarvan een leerling zich opgeeft wordt verwacht dat de eigen mentor zich regelmatig op de hoogte stelt van de voortgang en daarover contact houdt met de begeleiders.
Verder wordt intensief samengewerkt met ROC Flevoland en Hogeschool Windesheim, die studenten voor de begeleiding leveren en specifieke expertise van eigen docenten kunnen inzetten.

Beoordeling
De leerlingen krijgen op het proces en de inhoud begeleiding van de vaste docenten van het project. Ze krijgen een beoordeling voor elk project waaraan ze deelnemen. Die beoordeling wordt gegeven door de twee vaste docenten en vastgesteld door de docent van de eigen school. We verwachten van de eigen mentor of vakdocent van de leerling betrokkenheid op de achtergrond.
Bij eindpresentaties is de eigen vakdocent of mentor van de leerling bij voorkeur zelf aanwezig. Als tussentijds duidelijk wordt dat een onvoldoende beoordeling dreigt, dan wordt op tijd contact opgenomen met de eigen docent of mentor.