ICT in de Wolken is een programma voor ICT-talenten op de Almeerse scholen

ICT in de Wolken Almere wil jong ICT-talent in Almere opsporen en zich verder laten ontwikkelen. Het gaat om leerlingen in vmbo, havo en vwo met bovengemiddelde aanleg en/of interesse voor ICT. We verwachten leerlingen die een grote belangstelling voor ICT hebben, gemotiveerd zijn iets extra’s te leren over ICT en die uitdaging nodig hebben, doorzettingsvermogen hebben, met andere leerlingen willen samenwerken. Door deelname aan het programma krijgen de leerlingen zicht op ICT-bedrijven en ICT-vervolgopleidingen.

Voor wie bedoeld?

ICT in de Wolken is bedoeld voor alle leerlingen op een Almeerse school voor Voortgezet onderwijs.

Er zijn verschillende mogelijkheden om aan ICT in de Wolken mee te doen.

Leerlingen die in 2019-2020 in 4 havo of 4 vwo zitten

kunnen aan het volledige project meedoen voor ongeveer 1,5 of 2 jaar. Zij kunnen het vak informatica op examenniveau afsluiten en een cijfer met een certificaat krijgen.

Leerlingen die in 2019-2020 in vmbo-3 zitten

kunnen aan ICT in de Wolken meedoen als onderdeel van het programma T&D voor vmbo-beroepsgericht. De prestaties tellen mee voor het eindcijfer. Ook kunnen ze meedoen als extra ervaring als ze vmbo-t doen of andere programma's in vmbo-beroepsgericht.

Voor een profiel- of sectorwerkstuk

kan een leerling bijvoorbeeld een of twee projecten volgen gedurende 10 of 20 weken. Op basis van deze projecten kan de leerling een werkstuk maken.

Leerlingen die in 2019-20 in de onderbouw vmbo (klas 2), havo of vwo (klas 3) zitten

kunnen bij voldoende talent en motivatie ook deelnemen. Daarover moeten wel goede afspraken met de mentor worden gemaakt op de eigen school, omdat een leerling mogelijk een deel van andere lessen moet missen.

Als het hele programma wordt gevolgd krijgt de leerling een officieel eindcijfer. Elke leerling krijgt bij bij een positief resultaat een certificaat. Er is ruimte voor ca 60 leerlingen in totaal. Leerlingen van de eerste en tweede categorie verbinden zich in principe voor twee jaar aan het project.

Ouderparticipatie.

Er zijn drie manieren om als ouder mee te doen in het project.

  1. Vanzelfsprekend verwachten we belangstelling van de ouders voor het bijzondere onderwijs dat hun dochter of zoon volgt. Ouders worden van harte uitgenodigd om ook eens een eindpresentatie bij te wonen.
  2. Ouders met voldoende ICT-kennis kunnen helpen bij de begeleiding of een keer een gastcollege geven. Neem hiervoor contact op met de programmaleider Pieter Hogenbirk via het contactformulier.
  3. Ouders die bij een bedrijf werken waar ICT een belangrijke rol speelt, kunnen ook als opdrachtgever fungeren. Kijk daarvoor bij bedrijven.
work-731198_960_720

Bekijk hier wat begeleidster en tevens ouder van één van de deelnemers van de projecten van ICT in de Wolken vindt.

Weetjes.

  • Een leerling die volledig wil deelnemen start direct na de zomervakantie.
    Voor een sector- of profielwerkstuk kan eventueel later worden ingestapt.

 

  • De gemeenschappelijke lessen vinden plaats op woensdagmiddagen van 4 tot 6 uur. De leerlingen zitten dan bij elkaar op twee locaties: ROC Flevoland op de Straat van Florida of Hogeschool Windesheim aan de Hospitaaldreef (dus niet op de eigen school). Soms is het begin en het einde van het project bij het bedrijf dat de opdracht geeft.

 

  • Er zijn twee of drie docenten bij dit project betrokken: Bert van Middelweerd, Eddy van Onzen en Corina Groothuis. Die begeleiden de groepen en zorgen voor de beoordeling. Die stemmen ze uiteraard af met de eigen mentor of vakdocent van de leerling.

 

  • Bij deelname moeten ouders een verklaring tekenen dat ze akkoord gaan met de deelname. We vragen dan ook een kleine bijdrage van €50 per schooljaar voor de onkosten. Deze verklaring kunt u hier downloaden. Hij moet ingeleverd worden bij de aanmelding.

 

  • Leerlingen kunnen zich aanmelden via dit formulier. Daarop schrijven ze behalve hun gegevens ook een motivatie. Meestal zal er een gesprek volgen om na te gaan of het project echt geschikt is.