Akkoordverklaring van ouders

 

 

Bij toelating van uw zoon/dochter tot het programma ICT in de Wolken verzoeken wij u dit formulier ingevuld en ondertekend aan hem/haar mee te geven op de eerste bijeenkomst na de schoolvakantie.

Akkoordverklaring van ouders - Hiermede verklaar ik de informatie over ICT in de Wolken op www.ictindewolken-almere.nl te hebben gelezen en akkoord te gaan met deelname van...