Gebruikersinterface en op afstand werken

Voiceworks bedenkt, ontwikkelt en levert innovatieve communicatiemiddelen voor de zakelijke markt.  In de coronacrisis is duidelijk geworden dat het van levensbelang is voor bedrijven dat werknemers op afstand werken. Ook scholieren hebben veel onderwijs op afstand gekregen. In dit project ga je aan de slag met de opdracht om de gebruikersinterface van de Coligo Messenger Apps van Voiceworks voor IOS en Android te verbeteren en aan te passen vooral om het op afstand werken en samenwerken zo goed mogelijk te realiseren.

logo voiceworks                                                                                                                                                logo-summa-black-rgb