Watertekort aanpakken met een klimaatkas

Watertekort in de landbouw. Een wereldwijd thema. In Nederland vloeit het zoete water nog in voldoende mate. Hoewel hoe zout is ons zoete water?
In de rest van de wereld is water in de landbouw een groot probleem. In dit project gaan leerlingen aan de slag om een Mosterdplantje te laten groeien met zo min mogelijk watergebruik. We proberen de buitenomstandigheden zoveel mogelijk te simuleren in een klimaatkasje. Water wordt  gegeven met een pomp. De flowmeter bepaalt hoeveel water je gebruikt. Met een Raspberry Pi of Arduino wordt het klimaat in de kas geregeld. Licht, temperatuur, luchtvochtigheid en de vochtigheid van de grond worden gemeten. Met een infraroodcamera wordt de gezondheid van de plant gemonitord. De kunst is om het juiste model te schrijven zodat het plantje goed groeit. De data worden vertaald naar tweets die de plant de wereld in stuurt.
IBM is de opdrachtgever van dit maatschappelijk belangrijke project.