Studenten

ICT in de Wolken Almere wil jong ICT-talent in Almere opsporen en zich verder laten ontwikkelen. Het gaat om leerlingen in vmbo, havo en vwo met bovengemiddelde aanleg en/of interesse voor ICT. Voor deze leerlingen creëren we een uitdagend onderwijsaanbod met open verbindingen naar vervolgopleidingen en ICT-bedrijven.

ICT in de Wolken richt zich op (bovenbouw)leerlingen uit vmbo, havo en vwo, die:

een bovengemiddelde belangstelling hebben voor ICT

intrinsiek gemotiveerd zijn om zich in dit vakgebied te ontwikkelen

doorzettingsvermogen hebben

bereid zijn in projecten met andere leerlingen samen te werken

goed zijn op school en voldoende ‘over’ hebben om de extra inspanning niet ten koste te laten gaan van de andere vakken

een extra uitdaging boven op het reguliere programma nodig hebben

op een Almeerse school voor voortgezet onderwijs zitten

Het gaat om:

  • Vmbo-leerlingen klas 3 uit de ICT-route of leerlingen die binnen een andere sectorkeuze ICTidW-projecten volgen

  • Havo/vwo-leerlingen klas 4 en 5 die informatica als vak hebben of –als de school dit vak niet aanbiedt, via dit programma het schoolvak informatica toch kunnen volgen hetzij als regulier vak of als 7de (havo) of 8ste vak (vwo) erbij

  • Zeer talentvolle onderbouwleerlingen

  • Leerlingen die aan twee projecten deelnemen om hiermee hun sector- of profielwerkstuk te realiseren

Als het hele programma wordt gevolgd krijgt de leerling een officieel eindcijfer. Altijd wordt bij een positief resultaat een certificaat uitgereikt. Er is ruimte voor ca 60 leerlingen in totaal. Leerlingen van de eerste en tweede categorie verbinden zich in principe voor twee jaar aan het project.

Lees wat onze deelnemers zeggen

Meedoen als student ICT

In het gelijknamige project in Amsterdam zijn er ook altijd enkele studenten van een ICT-gerelateerde opleiding of studie bij de projecten betrokken. De rol van die studenten is tweeledig:

  1. het mee begeleiden van de leerling bij het uitvoeren van hun projecten
  2. het mee vormgeven van projecten met lesmateriaal en geschikte bronnen.

 

Ook in Almere willen we gebruik maken van gemotiveerde studenten die meedraaien in een of meer projecten. Voor deze rol moet je contact opnemen met de ICT-docent van de eigen opleiding, bijvoorbeeld Cees Vegter van Hogeschool Windesheim Flevoland of Frank Maas van ROC Flevoland.
Voor het participeren in het project wordt een contract opgemaakt en er is een geringe vergoeding per contactmiddag mogelijk.

Beoordeling

De leerlingen krijgen op het proces begeleiding van hun eigen docent of mentor. Inhoudelijke ondersteuning krijgen ze van de vaste docenten van het project. Ze krijgen een beoordeling voor elk project waaraan ze deelnemen. Die beoordeling wordt gegeven door de twee vaste docenten en vastgesteld door de docent van de eigen school.

 

Bij eindpresentaties is de eigen vakdocent of mentor van de leerling bij voorkeur zelf aanwezig. Als tussentijds duidelijk wordt dat een onvoldoende beoordeling dreigt, dan wordt op tijd contact opgenomen met de eigen docent of mentor.

De projecten.

Het programma bestaat uit het uitvoeren van projecten van 10 weken. In het eerste jaar van deelname is het instapmoment direct na de zomervakantie. De aanmelding van de leerlingen vindt plaats vóór de zomervakantie.

Een jaar wordt gevuld met drie projecten, in examenklassen wordt eerder gestopt. De resterende tijd voor 4 vmbo en 5 havo wordt besteed aan het opvullen van inhoudelijke lacunes om tot een (school)examencijfer te komen. 5 vwo-leerlingen kunnen de laatste periode gebruiken om het schoolexamen af te sluiten.